Hà Nội ban hành bảng giá làm căn cứ tính phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà

Him Lam City – Cụ thể, giá xây dựng mới nhà ở đối với nhà chung cư dưới 5 tầng là 6.766.000 đồng/m2; từ 5-7 tầng là 8.733.000 đồng/m2; từ trên 7 tầng đến dưới 10 tầng là 8.896.000 đồng/m2, từ trên 10 tầng đến dưới 15 tầng là 15 9.314.000 đồng/m2; từ trên 15 tầng đến dưới 18 tầng là 9.946.000 đồng/m2; từ trên 18 tầng đến dưới 20 tầng là 10.352.000 đồng/m2; từ trên 20 tầng đến dưới 25 tầng là 11.609.000 đồng/m2 và từ trên 25 tầng là 12.192.000 đồng/m2.
Đối với nhà ở riêng lẻ: Nhà một tầng, tường bao xây gạch, mái tôn một .864.000 đồng/m2; nhà một tầng, căn hộ cao tầng khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ 4.902.000

đồng/m2; nhà từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép 7.448.000 đồng/m2; Nhà kiểu villa từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái  bê tông cốt thép 9.388.000 đồng/m2; nhà ở riêng lẻ cao từ 4 tầng trở lên, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép sẽ tiến hành theo giá xây dựng mới nhà ở nhà chung cư .
Đối với công trình trụ sở cơ quan, văn phòng hoạt động , trung tâm thương mại dưới 5 tầng giá xây dựng mới là 7.923.000 đồng/m2; từ trên 5 tầng đến dưới 7 tầng là 8.753.000 đồng/m2 và từ trên 7 tầng là là 10.261.000 đồng/m2.
Giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 1m2 sàn căn hộ chung cư của từng căn hộ cao tầng riêng lẻ tiến hành trong trường hợp giao dịch , trước bạ căn hộ chung cư riêng lẻ trong nhà sở hữu nhiều căn hộ chung cư do nhiều hộ sử dụng được tính như sau: Giá 1m2 sàn căn hộ cao tầng = Giá 1m2 sàn xây dựng : Hệ số của tổng quy mô sàn sử dụng riêng so với tổng quy mô sàn xây dựng của tòa nhà.
Giá xây dựng mới đối với nhà xây thô với hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện nội khu ) bằng 65% giá xây dựng nhà ở mới.
Giá tính lệ phí trước bạ nhà vườn: áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu villa từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép.
Ngoài ra, giá xây dựng mới nhà xưởng, kho khoảng từ 1 .601.000 – 7.899.000 đồng/m2.
quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/5/2017 và thay thế tuyển lựa số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 và tuyển lựa số 4974/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc giao dịch nhà trên địa bàn TP Hà Nội.
Tìm hiểu thêm Him Lam City