Biển chỉ dẫn và cầu thang cho hành khách đi từ tầng hầm 2 lên siêu thị nằm dưới mặt đất này.