Ấn định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội ở mức 4,8%/năm

Him Lam City – Theo chọn lựa , lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng chính sách bán hàng xã hội đối với mhững đối tượng quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 là 4,8%/năm (tương đương 0,4%/tháng).
Thủ tướng yêu cầu định kỳ hàng năm, Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện sơ kết, phân tích ; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp . Lãi suất cho vay được xác định và công bố sẽ đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất bình quân của một vài ngân hàng trên thị trường.
Mức lãi suất ưu đãi 4,8% này thấp hơn 0,2% so với mức 5% được tiến hành lúc thực hiện gói tín dụng 30.000 tỷ đồng trước đó.
Về hạn mức vay, thực hiện theo Nghị định 100/2015 trong đó nêu rõ, mức cho vay đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư quần thể và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm. Thời gian cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản Thứ nhất .
Còn đối với mục đích cho thuê mua, phân phối thì mức cho vay tối đa chỉ ở mức 70% tổng mức đầu tư và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm. Thời hạn cho vay đối với mục đích cho thuê mua là từ 10 năm đến 15 năm kể từ ngày giải ngân Thứ nhất . Riêng đối với tổ hợp để phân phối thì thời gian cho vay chỉ từ 5 – 10 năm.
Trường hợp khách hàng sở hữu nhu cầu vay thời hạn thấp hợp thời gian cho vay tối thiểu thì được thoả thuận với ngân hàng.
Đối tượng được vay vốn ưu đãi bao gồm: tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội theo công trình ; hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định của Luật nhà ở.
Đồng thời, tiến hành đối với một vài đối tượng được tư vấn về nhà ở được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội (người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực thành thị ; người lao động đang hoạt động tại một số doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan; cán bộ, công chức, viên chức) và mhững cơ quan quản lý nhà nước và một vài tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 
nghiên cứu thêm Him Lam City